Tervetuloa Meijän Tilalle!

MeijänTila on Sastamalan Illon kylässä sijaitseva pääasiallisesti kehitysvammaisille ja
vammaisille asiakkaille tarkoitettu päivä- ja työtoimintaa tarjoava yksikkö.


Työ-ja päivätoiminnan palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti vammaisen
henkilön elämänhallintaa edistäen.


Työ- ja päivätoimintojen tehtävä on tarjota mielekästä työtä ja toimintaa vammaisen
henkilön arkeen sekä tukea kotona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden
perhettä järjestämällä hoitoa ja toimintaa kodin ulkopuolella. Meijän Tilalla
järjestettävän toiminnan tarkoituksena on tarjota henkilölle hänen kykyihinsä
mitoitettua, tarkoituksenmukaista, oikea-aikaista ja räätälöityä toimintaa. Osa
toiminnasta tapahtuu myös tilan ulkopuolella yksityishenkilöillä, yrityksissä tai lähiympäristössä.


Meille tärkeää on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdessä tekeminen. Toimintaa suunnitellaan kunkin asiakkaan omista vahvuuksista ja toiveista lähtien. Toiminnassa hyödynnetään ympäröivän maaseudun mahdollisuuksia ja taiteen eri muotoja.

Hakeutuminen Meijän Tilalle

Meijän Tilan asiakkaaksi voi hakeutua yhteistyössä oman kunnan tai kaupungin sosiaalipalveluiden kanssa. Ole yhteydessä oman kuntasi vammaispalveluihin.

Vapaita paikkoja voi tiedustella: Markku Salminen puh. 041 3191 501