Päivätoiminta


Toiminta on kuntoutuksellista ja ylläpitävää. Toiminnan
avulla asiakasta tuetaan osallistumaan yhteiskuntaan. Ohjauksella pyritään
kehittämään asiakkaan taitoja selviytyä ympäröivässä yhteisössä ja tarjota
hänelle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Päivätoiminta antaa päivälle
sisältöä, hyvinvointia sekä tarpeellisuuden ja osallisuuden tunnetta.


Päivätoiminnassa on monipuolisesti musiikkia, liikuntaa, taiteen eri
muotoja, aistiharjoituksia ja monenlaista muuta viriketoimintaa. Kaikille
asiakkaille pyritään löytämään heidän kykyjään vastaavaa toimintaa. Tällä halutaan
varmistaa, että jokaisen asiakkaan toiminta on mielekästä ja tukee heidän
toimintakykynsä säilymistä.


Toimintaa tehdään päivävuorossa Ma - To 8.00 – 16.00 ja Pe 8.00 – 15.00.


Asiakkaiden pääasiallinen toiminta-aika on Ma - To 9.00 – 15.00 ja Pe 9.00 – 14.00


Toimintaa on tarvittaessa saatavilla arkisin klo 7.00-18.00 välillä.