Työtoiminta

Toiminta on kuntoutuksellista ja tavoitteellista. Toiminnan
avulla asiakasta tuetaan osallistumaan yhteiskuntaan. Ohjauksella pyritään
kehittämään asiakkaan taitoja selviytyä ympäröivässä yhteisössä ja tarjota
hänelle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Työtoiminta antaa päivälle
sisältöä, hyvinvointia sekä tarpeellisuuden ja osallisuuden tunnetta.


Toiminta tapahtuu pääasiassa Meijän Tilalla ja on pienryhmämuotoista.
Työtoiminnassa pääosassa ovat tilan moninaiset työt, mm. metsän hoito,
maatilan työt, eläinten, pihan ja muun ympäristön hoito sekä arjen askareet. Kaikille
asiakkaille pyritään löytämään heidän kykyjään vastaavaa työtä ja toimintaa.
Tällä halutaan varmistaa, että jokaisen asiakkaan työ on mielekästä ja tukee
heidän toimintakykynsä säilymistä.


Työtoimintaan voi osallistua viitenä päivänä viikossa tai
harvemmin. Toimintaan osallistumisaika sovitaan aina yksilöllisesti ja
määritetään asiakkaan palvelusuunnitelmassa. Myös opiskelijoilla on mahdollista
osallistua työtoimintaan oppilaitosten loma-aikaan.


Työtä tehdään päivävuorossa Ma - To 8.00 – 16.00 ja Pe 8.00 – 15.00.


Asiakkaiden pääasiallinen työaika on Ma - To 9.00 – 15.00 ja Pe 9.00 – 14.00


Toimintaa on tarvittaessa saatavilla arkisin klo 7.00-17.00 välillä.